เป็นที่ทราบกนดีแล้วว่าต้นกำเนิดของ การเล่นฟุตบอลไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามีประวัติความ เป็นมาที่แน่นอนอย่างไร ความสงสัย และความไม่แน่ใจยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในหมู่ผู้สนใจของ นักกีฬาในปัจจุบัน ถึงอย่างไรก็ตามผู้สนใจใน การเล่นต่างก็เข้าใจกันว่าเอ็ดดิ้ อีเลียส เป็นบิดาของ การเล่นกีฬาอาชีพ และเอ็ดดิ้ อีเลียส เกิดในปี ค.ศ.1928

ก่อนที่อีเลียสจะเกิดทราบว่ามีนักกีฬาประเภท อาชีพ อยู่ก่อนแล้ว พอมีหลักฐานเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าก่อนที่จะถึงศตวรรษที่ 19 มีบรรดานักเล่นกีฬาได้ร่วมกันจัดงานแสดงนิทรรศ การเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ใน การเล่นกีฬา และแสดง การสาธิตถึงวิธีเตะฟุตบอลในสมัยใหม่ให้ประชาชนผู้สนใจได้ชม นอกจากนี้ยังได้แสดงถึง การใช้ วัสดุต่าง ๆใน การผลิต และประดิษฐ์ลูกฟุตบอลขึ้นมาใหม่อีกด้วย

ในระหว่างปี ค.ศ.1910-1924 ได้เป็นตัวตั้งตัวเตะใน การจัดแสดงนิทรรศ การ กีฬาแห่งชาติ อเมริกัน และ ได้รับ การพิจารณายกย่องว่าเป็นนักโปรกีฬาคนแรก ของโลกภายหลังจากที่กีฬาเริ่มแพร่หลายเข้าไปยังหมู่ประชาชนที่สนใจแล้ว บรรดาเจ้าของสถานกีฬา และโรงงานผู้ผลิตอุปกรณ์ต่าง ที่ใช้ใน การเล่นฟุตบอล ต่างก็กอบโกยผล กำไรเข้ากระเป๋าตนเองอย่างมหาศาล ซึ่งแตกต่างกับบรรดานักเล่นกีฬาที่มีชื่อเสียงทั่ว ไปใน สมัยนั้น ที่ไม่สามารถหากำไรยังชีพ หรือหาเงินเข้ากระเป้าตนเองด้วยวิธี การเล่นกีฬาจึงได้พยายามติดหาวิถีทางที่จะให้สิ่งตอบแทนกับ นักเล่นกีฬามือดี เขาจึงได้พยายามจัดราย การ การแข่งขันที่สำคัญ โดยเชิญตัวแทนบริษัท ที่มีชื่อเสียงต่าง มาเป็นผู้อุปการะทีม และตั้งเงินรางวัลอีกจำนวน