การเลือกกัปตันทีมฟุตบอล

กัปตันทีมบอลเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่มีส่วนในการนำทีมไปคู่ความสำเร็จ เป็นบุคคลที่จะช่วยเหลือโค้ชควบคุมดูแลระเบียบวินัยในทีม โดยทำงานใกล้ชิดกับโค้ช เป็นผู้ทีรับนโยบายต่าง ๆ และในบางครั้งอาจต้องทำหน้าที่แทนโค้ช ช่วยเหลือลูกทีมแกัปัญหาการเล่นของทีมในขณะแข่งขัน

หัวหน้าทีมนั้นเปรียบได้กับโค้ชคนที่สอง ที่สามารถลงเล่นในสนามได้ด้วย ดังนั้นถ้าหากหัวหน้าทีมมีความรับผิดชอบ นำแผนการเล่นจากโค้ชไปส่งลูกทีมในขณะฝึกซ้อมและแข่งขันได้ เชื่อได้เลยว่าประสิทธิภาพการเล่นของทีมจะต้องดีขึ้นไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน

การเลือกหัวหน้าทีมฟุตบอล ควรเลือกจากผู้ที่เพื่อนร่วมทีมยอมรับ เป็นจุดรวมใจของทุกคนในทีม ทั้งในขณะฝึกซ้อมและแข่งขัน โดยเฉพาะขณะที่ทีมของตนกำลังได้รับความกดดันอย่างสูง ซึ่งควรมีอารมณ์และจิตใจหนักแน่นมั่นคง มีวาจาสร้างสรรค์ หรือถ้าเป็นไปได้ควรมีความเป็นผู้มีอาวุโสในทีมอยู่ด้วยจะดีมาก

กัปตันไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่เล่นเก่งที่สุด แต่ควรเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบมากที่สุด ซึ่งบทบาทที่สำคัญของหัวหน้าทีมในขณะฝึกซ้อมหรือแข่งขัน ที่สำคัญได้แก่ การให้กำลังใจและปลุกระดมเพื่อนร่วมทีมให้กระตือรือร้นที่จะฝึกซ้อมและแข่งขันตลอดเวลา รวมทั้งการสั่งงาน และออกปากชมเชยลูกทีม ควบคุมดูแลการนำยุทธีวิธีการเล่นตามที่โค้ชนำมาใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน สามารถสั่งการเพื่อการแก้ไขเกมการเล่นในสนาม ซึ่งโค้ชไม่สามารถที่จะสั่งการได้ ซึ่งในการแข่งขันบนสนามในบางครั้งกัปตันทีมจะต้องคอยทำหน้าที่แทนโค้ชนั่นเอง