ช่วงการแข่งขันฟุตบอล

ระยะการแข่งขัน ระยะนี้จะใช้เวลาประมาณ 2 เดือนเช่นเดียวกับระยะ เตรียมเพื่อการแข่งขัน เพิ่มคาบเกี่ยวระยะหัวท้ายอีก 15 วัน ร่วมเวลาจริงจะเป็น 3 เดือน ระยะนี้จะมีการแข่งขันใหม่ ๆหรือเป็นระยะเป้าหมายที่เรากำหนดที่จะให้นักบอล เล่น ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ระยะนี้ จะต้องฝึกหนักที่สุดและมีการพักผ่อนอย่างเต็มที่ภายหลังจากการแข่งขันในแต่ละรายการ การอบอ่นร่างกาย เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ จะต้องทำให้ดีที่สุดและเหมาะสม นอกจากนี้จะต้องรู้จักเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน เองอย่าให้เจ็บป่วย โดยเฉพาะอยางยิ่งไข้หวัด หรือความเจ็บป่วยอื่น ๆหรือการบาดเจ็บ ต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้นได้ จะต้องเล่นให้ลีที่สุดเต็มความสามารถทุกครั้งที่มีการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นที่ใด ๆก็ตามระยะหลังการแข่งขัน

ระยะหลังการแข่งขัน จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน และเป็นช่วงระยะ เวลาที่ไม่ไปคาบเกี่ยวกับระยะอื่นเลยหลังจากที่หมดรายการแข่งขันที่ตรงเป้าหมายไว้เสร็จแล้ว นักบอล จะต้องค่อย ๆลดการฝึกหนักลงทีละน้อย หรือค่อย ๆลดลง ซึ่งก็ยังคงมี การเช้าร่วมในการแข่งขันบ้าง แต่ไม่ถึงกับเอาจริงเอาจังเหมือนอย่างแต่ก่อน การอบอุ่นร่าง กายจำเป็นต้องทำอย่างดีเหมือนเดิม เพื่อป้องกันและรักษาบาดเจ็บ รายการที่เคยทำต่าง ๆต้องลดลงจนกว่าร่างกายของนักบอล แต่ละคนสามารถปรับตัวอยู่ในสภาวะที่ไม่เครียด หรืออาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าในสภาวะที่ร่างกายมีความพอดี อยู่ในระดับปานกลาง ระยะนี้ ยังคงต้องออกกำลังกายอยู่เสมอ และแนะนำว่า หากมีโอกาสควรจะได้เข้าร่วมเล่น กีฬาประเภทอื่นๆด้วย เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอลหรืออื่น ๆเป็นต้น เพราะจะทำให้สมรรถภาพทางกายโดยทั่วไปคงอยู่ได้ ไม่ลดต่ำเป็นศูนย์