การเตรียมทีมก่อนการลงสนามบอล

การเตรียมทีมบอลเพื่อให้มีความพร้อมที่จะทำการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญที่สุดสำหรับโค้ช งานของโค้ชเป็นงานที่ไม่มีวันสิ้นสุด อุปสรรคหรือข้อบกพร่องในการแข่งขันทีเพิ่งผ่านมามีอยู่เสมอ ถ้าไม่รีบปรับปรุงแก้ไขก็จะกลายเป็นสิ่งที่ถูกลืม เพราะฉะนั้นเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง โค้ชและผู้ร่วมงานต้องร่วมปรึกษาถึงเรื่องการบริหารทีมของตน บทสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของโค้ชและผู้ร่วมทีมจะเป็นแนวทางและแนวปฏิบัติการนำไปใช้ในฤดูการแข่งขันต่อไป

การเตรียมทีมของโค้ช ตัวโค้ชต้องมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติทั้งทางด้านการใช้ความคิดและลงมือทำ การจัดการทั้งทีม การเตรียมทีม ควรคำนึงถึงการแข่งขันแต่ละฤดูการแข่งขัน โค้ชจะต้องรีบสรุปและประเมินผลการทำงานที่ผ่านมาอย่างทันทีทันใด เพื่อที่จะได้นำบทสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินผลเพื่อเป็นแนวทาง เป็นแบบแผนในการวางแผนเตรียมทีมสำหรับฤดูการแข่งขันบอล ต่อไป

อุปสรรคและปัญหาต่าง ๆจะต้องบันทึกไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ การแก้ปัญหาต่าง ๆจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆที่ต้องดำเนินการต่อไป ปัญหาที่มีอยู่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันครั้วต่อไป

ในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพควรมีขนตอนคือ รวบรวมสภาพปัจจุบันของปัญหา ค้นหาปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้น รวบรวมไวํให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้ ยิ่งค้นปัญหาได้มาก ก็จะเป็นหนทางที่จะทำให้การจัดการบริหารเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้น จำเป็นแน่นอนสำหรับการเตรียทีมฟุตบอล เพื่อแข่งขันในฤดูกาลถัดไป