วิธีการฝึกเล่นบอลให้เก่ง

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 วิธีการหรือแบบการฝึกเริ่มต้นจากนักบอล ชาวเช็คโกสโลวะเกีย วิธีการฝึกคือการวิ่งสลับการเดินหรือจ๊อกกิ่งช้า ๆหลาย ๆเที่ยว เพื่อการเสริมสร้างความเร็วและความทนทานควบคู่กันไป ซึ่งจะเคร่งครัด ความเร็วกับระยะทางในการฝึกเป็นอย่างมาก

ครูฝึกจะสร้างโปรแกรมการฝึกซ้อมให้กับ นักบอล แต่ละคนตามสภาพความพร้อมทางด้านร่างกาย เช่น นักบอล คนหนึ่งจะต้องวิ่ง 0.5 ไมล์ ในเวลา 6 นาที 30 วินาที โดยครูฝึกจะจัดโปรแกรมให้เขาวิ่ง 8 X 440 หลา หรือ 10 X 440 หลาในเวลา 1 ชั่วโมง 5 นาที แล้วเดินอีก 220 หลา 1 ชั่วโมง 30 นาที สลับกันไป การจัดโปรแกรม เป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรคำนึงถึงคือ ระยะทางที่จะวิ่ง ในการกำหนดโปรแกรม การวิ่ง แต่ละคน เช่น คนหนึ่งจะต้องวิ่ง 1 ไมล์ ครูฝึกอาจจะกำหนด ระยะทางที่วิ่งเป็น 200 400 หรือ 600 หลา จำนวนครั้งทีจะในช่วงระยะทางที่จะทำการฝึกวิ่งแต่ละวัน ครูฝึกจะต้องกำหนดจำนวน เที่ยว ให้นักแต่ละคนด้วย  อัตราความเร็วทีต้องวิ่ง ในระยะทางที กำหนดให้นั้น ครูฝึกจะต้องกำหนดเวลาแต่ละเที่ยวทีจะวิ่ง ให้ด้วย เช่น 120 หลา ในเวลาเที่ยวละ2 นาที 10 วินาที หรือ 3 นาที 1 วินาที

ระยะพักช่วงระหว่างฝึก ในการวิ่งแต่ละเที่ยว ครูฝึกจะต้องกำหนดเวลาของการพักให้นักบอล ด้วยจึงจะได้ผลในการฝึก และในการฝึกแบบ ให้ได้ผลนั้น ครูฝึกจะต้องจัดโปรแกรมการ ฝึกจากเบาไปหาหนัก โดยการเพิ่มความหนักของงานขึ้นเรื่อย ๆตามสภาพการพัฒนาการ ทางด้านร่างทายของนักบอล หรือที่เรียกอีกอยไงหนึ่งว่า การฝึกแบบก้าวหน้าโปรแกรมการฝึกแบบก้าวหน้าทีครูฝึกจะต้องเคร่งครัดกับอัตราความเร็วของแต่ละครั้งที่ต้องวิ่งนั้น จึงจะได้ผลดีกับวิธีการฝึกแบบนี้