วิธีแก้อาการตื่นสนามของนักบอล

นักบอลที่พึ่งเคยลงสนามใหม่ ๆจะเกิดดวามรู้สึกเครียด หรือตื่นสนาม โค้ชจะต้องสังเกตและใช้วิธีเปลี่ยนตัวหรือช่วยชี้แนะในช่วงการหยุดพักการแข่งขัน เพื่อลดความเครียดให้กับนักบอล ดีกว่าที่จะปล่อยให้เล่นจนเกิดความผิดพลาดแล้วประสบความล้มเหลวในการแข่งขัน

อาการตื่นสนามจะเกิดขึ้นในช่วงแรก ๆซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ จะมีการสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆถ้าหากยังไม่ได้รับการรักษา คือโค้ชจะต้องสรุปผลการเล่น ชี้แนะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ภายหลังการแข่งขันแต่ละครั้ง เพื่อให้ผู้เล่นรายบุคคลหรือทีมได้รู้จุดบกพร่องของตนและทีม ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ช่วยกันเสนอแนะวิธีแก้ไข แล้วโค้ชสรุปแนวทางแก้ไขให้อย่างเหมาะสม และช่วยชี้แนะวิธีการควบคุมตนเองให้ดียิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกันนักบอลที่เกิดความผิดพลาดในการแข่งขันนั้น ก็ต้องให้การปลอบใจ เบี่ยงเบนความรู้สึกผิดไปในทางอื่น แล้วชี้แนะแนวทางแก้ไขเฉพาะราย เพื่อปรับปรุงวิธีการเล่น และช่วย ควบคุมความอาการตื่นสนามที่มีอยู่ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจนเกิดความพยายามที่จะตั้งใจและเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นตนเองเพิ่มขึ้น

ในบางครั้งนักกีฬาอาจจะเกิดความรู้สึกก้าวร้าว พึงพอใจ หรือเศร้าเสียใจในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น โค้ชจึงควรใช้วิธีควบคุมนักกีฬาของตนไม่ให้พบปะกับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องระยะหนึ่ง เพื่อสงบจิตใจ จากนั้นจึงค่อยอธิบายชี้แนะถึงจุดสำคัญที่มีผลต่อการแพ้ชนะที่เกิดขึ้นในช่วงการแข่งขัน ต้องพยายามทำความเข้าใจนักกีฬาแต่ละคนให้มาก

วิธีการเหล่านี้นั้นสามารถช่วยลดอาการตื่นสนามได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งอาการตื่นสนามของนักบอลถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของการแข่งขันแต่ละครั้ง