เทคนิคฝึกเล่นฟุตบอล

วิธีการฝึกฟุตบอลให้เก่งนั้น จะต้องมีกระบวนการและแนวทางในการฝึกที่เป็นระบบ ซึ่งต้องมีการกระทำซ้ำ ๆเพื่อให้เกิดทักษะ ซึ่งสามารถสร้างโดยการเพิ่มการออกกำลังโดยการเพิ่มความหนักของการฝึกให้มากขึ้นตามสภาพของร่างกายที่พัฒนา โดยรวมเอากระบวนการเรียนรู้และการปรับตัวเข้าด้วยกัน

ดังนั้นวิธีการฝึกจึงเป็นกระบวนการที่จะต้องปรับตัวทุก ๆด้านเพื่อจะให้ตนเองมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยการฝึกตามโปรที่กำหนดโดยโค้ช หรือเป็นกระบวนการฝึกในแบบเฉพาะของตัวเอง ซึ่งจะเป็นผลทำให้สภาพร่างกายและจิตใจของนักฟุตบอลพร้อมที่จะทำการแข่งขันได้

วิธีการมีความสำคัญอยู่ 2 อย่างคือ วิธีการฝึกหรือการสร้างสมรรถภาพทางกายโดยทั่วไปและวิธีการฝึกที่เกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายพิเศษเฉพาะ ๆหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การฝึกทางด้านเทคนิคเฉพาะของประเภทนั้น ๆ

การเสริมสร้างทักษะด้านการเล่นฟุตบอลนั้นแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่นนักทุ่มน้ำหนัก อาจจะทุ่มน้ำหนักได้ดี เพราะว่ามีการฝึกทักษะด้านการทุ่มน้ำหนักมาอย่างหนักหน่วง โดยการเพิ่มขนาดน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆแต่ถ้าหากเป็นการฝึกซ้อมฟุตบอลนั้น อาจจะฝึกซ้อมในเรื่องของการเพิ่มความอดทนของร่างกาย ความเร็วในการวิ่ง ความเร็วในการเคลื่อนตัวระยะสั้น และในการฝึกซ้อมควรฝึกซ้อมให้เหมือนกับสภาพการจริงที่จะแข่งขัน เช่น ถ้าการแข่งขันทั้งหมดใช้เวลา 90 นาทีตลอดการแข่งขันฟุตบอลตั้งแต่ต้นจนจบ อาจจะฝึกให้เกินขีดความจำกัดของร่างกายให้สามารถวิ่งได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 120 นาทีเป็นอย่างต่ำ และนอกจากจะฝึกเรื่องของความอดทนของร่างกายแล้ว การฝึกให้เล่นกีฬาเป็นทีมก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกัน